AstroKosmos.net

Wszechświat

Wszechświat jest ogromną przestrzenią, która zawiera całą istniejącą materię i energię. We Wszechświecie mieszczą się wszystkie galaktyki, gwiazdy i planety. Dokładny rozmiar Kosmosu nie jest znany. Naukowcy uważają, że wciąż rozszerza się oraz że jest to wynikiem potężnej eksplozji, która miała miejsce około 13,7 miliarda lat temu. Eksplozja ta znana jest jako Wielki Wybuch. Przez obserwowanie elektromagnetycznego spektrum obiektu, naukowcy mogą określać, czy obiekt przybliża się od Ziemi czy od niej oddala. Kiedy odległe obiekty kosmiczne, takie jak kwazary, są obserwowane z Ziemi, ich spektrum przesuwa się w kierunku czerwieni. Kiedykolwiek występuje zmiana spektrum, nazywa się to efektem Dopplera. Jeżeli przesunięcie następuje ku czerwieni, światło oddawane przez obiekt ma większe długości fal. Kiedy obiekt oddala się od naszej planety, oddawane przez niego światło widziane jest w większych długościach fal. Kiedy obiekt zbliża się do Ziemi, widziane światło jakie oddaje ma krótsze długości fal, co powoduje przesunięcie ku fioletowi w spektrum tego obiektu. Wielkość przesunięcia w spektrum obiektu jest określana na podstawie prędkości poruszania się obiektu. Wszystkie odległe galaktyki mają olbrzymie czerwone przesunięcia. Na podstawie tych danych, naukowcy uważają, że Wszechświat wciąż się rozszerza.